۳۰ مهر ۱۳۹۶


کد: 38338 | تاریخ : ۱۸ دی ۱۳۹۵ | ساعت: 15:10 | سرویس: آخرین اخبار, ارتباطات | بازدید: 266 بازدید
پرینت (چاپ)

پرسش:پس از انتشار مطلبی به نقل از وزیرجدید ارشاد توسط یک مسوول سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) درتایید مدیرعامل کنونی این سازمان، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین مطلبی را رد کرد.

پرسش:پس از انتشار مطلبی به نقل از وزیرارشاد توسط یک مسوول سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) درتایید مدیرعامل کنونی این سازمان، روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چنین مطلبی را رد کرد.
سیدرضا صالحی امیری وزیرجدید فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدارهای متعارف آشنایی از نزدیک با سازمان های تابعه این وزارت خانه، پس از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و سازمان اوقاف، دو هفته پیش نیز ازخبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) دیدار داشت.
دقایقی از پایان این دیدار نگذشته بود که مسعود نوری دستیار مدیرعامل ایرنا و چهره پشت پرده تصمیم گیری های این سازمان که کماکان نقش معاون خبری را ایفا می کند به شکل عجیب،غیر واقعی و سووال برانگیزی مطلبی را به نقل از وزیر ارشاد در تایید مدیر کنونی ایرنا در تلگرام منتشر کرد.
نوری در تلگرام چنین پیامی منتشر کرد:«صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست با مدیرعامل و معاونین ایرنا: من به ایرنا آمدم تا مدیریت این سازمان را تثبیت کنم و نشان دهم قصد جابجایی و تغییر مدیریت ایرنا را ندارم .ایرنا با وجود همه نارسایی ها، عملکرد مطلوبی داشته است»

انتشار این پیام جعلی درحالی بود که صالحی امیری دردیدار از ایرنا، انتقادی ترین حضور و دیدار یک وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی از ایرنا را رقم زده بود. هیچ وزیر ارشاد قبل از وی در جریان دیدار از ایرنا تا می توانسته و خارج از لفافه چنین بی محابا از مدیریت ایرنا انتقاد و مطالبات دولت و وزیر ارشاد را بیان نکرده بود.
درپی انتشار این پیام مسعود نوری دستیار مدیرعامل ایرنا درتلگرام، سایت پرسش در صدد بر آمد تا با این حال صحت و سقم مطلب نقل شده از وزیر را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جویا شود.
یک مسوول در روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به «پرسش»، به صراحت بیان چنین اظهاری را از سوی وزیر ارشاد رد کرد و گفت وزیر اساساً چنین منش و رویکردی با چنین جملاتی در تایید مدیر زیر مجموعه خود ندارد.
این مسوول گفت با کسب اطلاعی که از دفتر وزیر صورت گرفته چنین اظهارات نسبت داده شده به وزیر تکذیب می شود.
با این حال؛ سایت«پرسش» کسب اطلاع کرده است که متاثرازنارضایتی عمومی دولت و فعالان سیاسی و رسانه ای همسوی دولت از عملکرد ایرنا، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصمیم قطعی برای تغییر مدیرعامل کنونی این سازمان رسیده اما مترصد فرصت مناسبی برای اجرای آن است.
###


دیدگاه ها :
آخرین اخبار